Wskocz
Warsztaty grupowe
Zapraszamy do udziału w warsztatach grupowych organizowanych przez naszą poradnię: 


Ferie z Trampoliną

Dajemy radę! Czyli jak żyć z dysleksją i nie dać się zwariować?!

Warsztaty treningowe dla uczniów z dysleksją i innymi trudnościami w uczeniu się. 
Zajęcia dedykowane uczniom klas 4-6 zmagającymi się z trudnościami dyslektycznymi i związanymi z tym problemami takimi jak: publiczne wypowiadanie się, organizacja własnej pracy, samodzielne uczenie się w domu, stres szkolny, autoprezentacja, niższe poczucie własnej wartości. Uczestnicy w kameralnej i bezpiecznej grupie będą mieli okazję trenować następujące umiejętności:

- dostrzeganie i opisywanie swoich mocnych stron pomimo napotykanych trudności, wzmocnienie poczucia własnej wartości dzieci 
- radzenie sobie ze stresem szkolnym np. podczas odpowiedzi ustnej czy sprawdzianu
- techniki opanowania stresu w trudnych sytuacjach szkolnych
- planowanie i organizowanie własnej pracy w domu np. odrabianie lekcji, przygotowanie do zajęć, pakowanie plecaka
- radzenie sobie z krytyką innych
- budowania wypowiedzi, opisywanie
- współpracy w grupie

Zajęcia potrwają 5 dni, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00

Terminy: 
Warsztat I - 29.01.2018 - 02.02.2018
Warsztat II - 05.02.2018 - 09.02.2018
Liczebność grupy - 6 osób
Kosz tygodniowych warsztatów - 490 złotych

Zapisy pod numerem: 502 785 008


Tygodniowy trening pewności siebie!

Dla dzieci które:
- nie znają swoich mocnych stron
- nie potrafią radzić sobie z porażkami
- czują się gorsze od innych, ciągle porównują się z innymi
- łatwo ulegają namowom
- nie umieją wyrazić własnego zdania
- wstydzą się zabierać głos w grupie

Zajęcia potrwają 5 dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00

Terminy:
Warsztat I - 29.01 - 02.02.2018 - klasy I - III
Warsztat II - 05.02 - 09.02.2018 - klasy IV - VI
Liczebność grupy - 6 osób
Koszt tygodniowych warsztatów - 490 złotych. 

Zapisy pod numerem: 502 785 008


Grupa rozwoju dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Cykl spotkań w stałym, kameralnym gronie osób samotnie wychowujących dzieci.
Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym osoby w podobnej sytuacji życiowej będą miały przestrzeń do bycia wysłuchanym, do rozmowy o swoich trudnościach, dzielenia się doświadczeniami i rozwiązaniami problemów. Przewidujemy dyskusje, wokół których proponować będziemy metody warsztatowe oraz artykuły, celem nabywania nowych umiejętności i wiedzy na tematy związane z relacjami rodzinnymi.
Członkowie mogą liczyć na wsparcie psychologa, którego rolą będzie wspieranie grupy oraz proponowanie ćwiczeń i tematów dyskusji m.in.:
- jak informować dziecko o trudnej sytuacji między rodzicami
- jak wyłączyć dziecko z konfliktów między rodzicami, jak stworzyć spójny system wychowawczy
- jak radzić sobie z emocjami swoimi oraz emocjami dziecka
- jak radzić sobie ze swoimi rodzicami, włączonymi w wychowanie dzieci Spotkania będą odbywały się w grupie 8 - osobowej, raz na dwa tygodnie. Czas trwania spotkanie to 2 godziny. 

Warsztaty Bajkoterapii czyli literatura dziecięca sprzymierzeńcem w walce z lękiem


Celem warsztatów bajkoterapii jest przezwyciężenie nieśmiałości, bardziej swobodna ekspresja emocjonalna, zrozumienie i oswojenie lęków, obniżenie napięcia emocjonalnego, wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników, wspieranie pozytywnego obrazu uczniów. Ponadto poprzez bajkoterapię chcemy doskonalić różne kompetencje społeczne dzieci m.in. porozumiewanie się, słuchanie innych, wypowiadanie się na forum, negocjację różnych stanowisk, znajomość własnych praw i szanowanie praw innych, dostrzeganie potrzeb innych, asertywność, współpracę. 
Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku 4-6 lat które przejawiają trudności emocjonalne o charakterze lękowym. Warsztaty odbywają się co tydzień i są pogrupowane na moduły (1 moduł = 1 miesiąc = 4 spotkania). Czas trwania zajęć to 60 minut.

Warsztaty rozwoju społeczno - emocjonalnego 

Cykl warsztatów dedykowany dzieciom z trudnościami w obszarze komunikacji, relacji rówieśniczych, nazywania i wyrażania emocji, budowania adekwatnej samooceny. W czasie zajęć uczestnicy mają okazję w praktyczny sposób doskonalić umiejętności niezbędne dla właściwego funkcjonowania w sferze społecznej i emocjonalnej np. rozpoznawanie i wyrażanie emocji, empatia, asertywność, skuteczna komunikacja i wiele innych. Zajęcia odbywają się w 6-osobowych grupach w cyklu 15 cotygodniowych spotkań trwających 90 minut. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 7-9 lat i 10-12 lat.


Trening Zastępowania Agresji


W ramach zajęć trenowane są umiejętności z zakresu słuchania, mówienia komplementów, przepraszania czy radzenia sobie z czyimś gniewem. Ponadto uczestnicy poznają sygnały i reduktory złości. Uczą się przyjmować własną perspektywę rzeczywistości i podejmować odpowiedzialne decyzje społeczne. 
III główne moduły to:
I - Trening umiejętności społczenych
II - Kontrola złości
III - Wnioskowanie moralne
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych: 5 - 7 lat i 9 - 11 lat. Liczba dzieci w grupie to 7 osób. Zajęcia odbywają się w cyklu 15 spotkań po 60 minut raz w tygodniu. Prowadzącym zajęcia jest trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji. 

Prowadzimy także Trening Zastępowania Agresji dla dzieci z Zespołem Aspergera .

Dlaczego zajęcia grupowe są tak ważne?

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
tel. +48 502 785 008
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne