Wskocz
Terapia autyzmu
Proponowana przez nas terapia całościowych zaburzeń rozwoju (CZR), w tym także autyzmu i zespołu Aspergera, ma wymiar holistyczny, wielokierunkowy, jest zorientowana na specyficzne deficyty tej grupy dzieci. Oferujemy terapię, w ramach której rozwijane i doskonalone są kompetancje z zakresu:
- zabawy
- funcjonowania
- Teorii Umysłu
- centralnej koherencji
- percepcji
- rozwoju poznawczego
- samodzielności i samoobsługi.

Aby wspomóc podopiecznych, proponujemy im również oddziaływania poprawiające komfort sensoryczny, które konstruowane są w oparciu o metodę stymulacji C. Delacato.
Wspólnie z dzieckiem poznajemy drogę, podczas której uczymy się słuchać, patrzeć, poznawać, a w konsekwencji rozumieć drugiego człowieka. Najważniejszym założeniem pracy jest bycie towarzyszem dziecka podczas jego terapeutycznej przygody oraz motywowanie go do samodzielnego odkrywania kolejnych scieżek rozwoju.

W procesie terapeutycznym wykorzystywane są elementy rożnych metod, wśrod których można wymienić:
- alternatywną komunikację (ACC), w tym pracę z wykorzystaniem komunikatorow, piktogramów, zdjęć, tablic wyboru,itp.
- elementy metod niedyrektywnych,
- elementy modelu TEACCH,
- elementy metody F.Affolter,
- elementy metod behawioralnych.
Świat nie kończy się w głowie Twojego dziecka...

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
tel. +48 502 785 008
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne