Wskocz
Kadra
Agata Matuszewska
dyrektor poradni, terapeuta dysleksji rozwojowej, polonista, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas (oddział w Lublinie)


Najważniejszym celem mojej pracy zawodowej jest stworzenie miejsca, w którym dziecko będzie czuło się bezpiecznie, w którym będzie mogło liczyć nie tylko na rozwijanie potencjału, pokonywanie trudności, ale także spotka się z życzliwością i zrozumieniem. Zawsze staram się udowodnić dziecku, że nawet największe trudności można pokonać przy zaangażowaniu i wytężonej pracy. W procesie terapii współpracuję z rodzicami tak, by stawali się oni współtwórcami sukcesu dziecka. Doświadczenie w pracy nauczyciela, terapeuty i wychowawcy pozwala mi łączyć umiejętności pracy z dzieckiem na różnych poziomach jego funkcjonowania.
Żaneta Polańska
psycholog, terapeuta dysleksji rozwojowej


Jestem psychologiem i doktorantką w Katedrze Psychologii Rehabilitacji KUL. Posiadane doświadczenie zawodowe jest zbieżne z zainteresowaniami oscylującymi w kierunku wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Celem mojej pracy jest pomoc rodzinie, a przede wszystkim dziecku w rozwijaniu jego potencjału. Więź dziecko - rodzic jest jedną z najbardziej naturalnych i jednocześnie najbardziej skomplikowanych relacji, dlatego wymaga wieloetapowej, konsekwentnej pracy przyprawionej szczyptą miłości. Efekty tej pomocy stanowią źródło mojej satysfakcji, będąc jednocześnie bazą do dalszych inspiracji w obszarze pracy z dzieckiem i jego rodziną.Relacja terapeutyczna nie tylko rozwija i kształtuje dziecko, ale również wzbogaca osobowość terapeuty, i tak jest w moim przypadku.
Beata Szpetko
pedagog specjalny, terapeuta dysleksji rozwojowej, polonista


Pedagogika, polonistyka, diagnoza i terapia dysleksji to obszary moich zainteresowań zawodowych, a także kierunki studiów, które ukończyłam. Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi jako nauczyciel, wychowawca i terapeuta. Zawód, który wykonuję daje mi wiele radości, satysfakcji i spełnienia. Jednocześnie stanowi nieustającą motywację do pogłębiania swojej wiedzy i kompetencji. W codziennej pracy z dziećmi towarzyszy mi myśl J. Korczaka Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi. Zawsze staram się podążać za dzieckiem - jego sposobem myślenia, odbierania otaczającej go rzeczywistości, jego emocjami. Jednocześnie ważny jest dla mnie jego rozwój i pokonywanie ograniczeń. Pierwszym etapem współpracy z dzieckiem jest postawienie rzetelnej diagnozy, a dopiero potem systematyczna praca nad usprawnianiem zaburzonych funkcji i rozwijaniem mocnych stron. Zajęcia, które prowadzę w Trampolinie pozwalają na pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do każdego małego Pacjenta, co jest niezwykle istotne w procesie terapii . Prywatnie jestem mamą dwóch cudownych chłopców. Uwielbiam dobre filmy, literaturę piękną, dalekie podróże i sport.
Małgorzata Kacprzak-Kamińska
logopeda, neurologopeda, wykładowca w Wyższej Szkole Humanitas (oddział w Lublinie)


Logopedia łączy trzy moje pasje - muzykę, medycynę i literaturę, ale jednocześnie jest dziedziną całkowicie samodzielną i ciągle na nowo odkrywaną. W mojej pracy najważniejszy jest Pacjent i jego potrzeby, ale zawsze podczas zajęć staram się przemycić piosenki i wierszyki, wytłumaczyć to, co się dzieje z naszą buzią, oddechem i emocjami od strony medycznej. Wychodzę z założenia, że jeśli poznamy siebie - swoje dobre i słabe strony, to będziemy mieli większą motywację do pracy i do zmian. Bezbłędna wymowa, doskonała komunikacja i uważne słuchanie to cel naszych spotkań w Trampolinie. A teraz powiem Wam coś w tajemnicy; ja także jestem podekscytowana naszym pierwszym spotkaniem; staram się wysłuchać tego, co macie do powiedzenia, a wszystkie znaczki, które bazgrzę na karcie wywiadu pozwalają mi zapisać melodię i rytm Waszych wypowiedzi, bo od tego zależy diagnoza i plan naszej pracy.
Ewelina Podlaszewska
pedagog, terapeuta całościowych zaburzeń rozwoju


Moją specjalnością jest praca terapeutyczno – wychowawcza z dziećmi oraz młodzieżą z różnorakimi niepełnosprawnościami, w szczególności z całościowymiz zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem. Dotychczasowy przebieg mojej kariery dał mi możliwość zgłębienia wiedzy na temat psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, metod oraz technik pracy terapeutycznej i wychowawczej, nabycia umiejętności planowania i organizowania pracy indywidualnej jak również pracy w grupie. Będąc osobą energiczną, z bogatą wyobraźnią, potrafię w twórczy sposób rozwiązywać problemy towarzyszące pracy pedagoga. Lubię kontakt z dziećmi. Jako terapeuta z kilkuletnim doświadczeniem uważam, że najlepsze efekty uzyskuje się będąc „towarzyszem podróży” danej osoby na jej drodze rozwoju.
Anna Siczek
fizjoterapeuta


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku fizjoterapia. Certyfikowany terapeuta metody NDT- Bobath. Od 5 lat zawodowo jestem związana z rehabilitacją dzieci z różnymi schorzeniami. Moim głównym zainteresowaniem są zaburzenia wieku rozwojowego, analizowanie rozwoju i zachowań dziecka. W swojej pracy wykorzystuję głównie metodę NDT- Bobath jak również metodę PNF, Kinesiology Taping, masaż Shantala.  Wciąż się dokształcam i poszukuję nowych form terapii,  żeby jak najlepiej pomagać małym pacjentom. Ćwiczenia dostosowuję do potrzeb dziecka i rodziny, by móc im dostarczyć jak najwięcej satysfakcji i radości. Starannie uczę pielęgnacji niemowląt. Motywuję dzieci poprzez utrwalanie wyników przez terapeutyczne zabawy.
Katarzyna Kruk
logopeda, filolog, pedagog


Jest pogodną, uśmiechniętą, pełną zapału i energii do pracy osobą. Najwięcej radości przynosi jej właśnie praca z dziećmi i w każdym z nich potrafi znaleźć mocne strony, które później służą w pracy nad tymi słabszymi. Jest elastyczna i kreatywna w prowadzeniu terapii przez co mobilizuje dzieci do ćwiczeń. Prowadzi zajęcia w atrakcyjny, przemyślany sposób, dostosowany do wieku i możliwości dzieci. Chętnie prowadzi konsultacje z rodzicami, co ma znaczący wpływ na efekty terapii logopedycznej.
Zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią wad wymowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Natalia Jachowicz
psycholog


Udziela wielowymiarowego wsparcia dla dzieci oraz ich rodzin. Wyszkolona w obserwacji oraz diagnozie, spotkała się z ogromną ilością nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, które bezpośrednio wpływają na zachowanie dziecka grożąc niedostosowaniem i trudnościami w wielu obszarach życia. W naszej Poradni prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapię psychologiczną, warsztaty rozwoju emocjonalno-społecznego, badania diagnostyczne zarówno w obszarze inteligencji, jak i emocji, trudności społecznych, relacji rodzinnych wraz z formułowaniem szczegółowych zaleceń do pracy dla rodziców, porad dotyczących stosowanych metod wychowawczych. W szczególności zainteresowana oddziaływaniem grupy na poprawę funkcjonowania jednostki. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii i dziedzin pokrewnych uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach oraz realizując studia podyplomowe.
Marta Karpiuk
pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny


Jest pedagogiem specjalnym i terapeutą pedagogicznym. Zajmuje się przede wszystkim pracą z dziećmi, które borykają się z różnymi trudnościami w uczeniu się tj. dysleksją, dysgrafią i dysortografią. W trakcie zajęć zawsze stara się szukać metod i rozwiązań, które sprawią, że spotkania będę dla dziecka nie tylko czasem intensywnej pracy, ale również okazją do dobrej zabawy i twórczego pokonywania swoich trudności. W pracy terapeutycznej stara się, by zajęciom towarzyszyła ciepła i życzliwa atmosfera, a dzieci miały okazję odkrywania tego, co w nich najlepsze. Odmienność potrzeb i charakterów z jakimi spotyka się w codziennej pracy sprawia, że wciąż rozwija swoje umiejętności, a przede wszystkim osobowość. Posiada kwalifikacje do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii. Zajmuje się także organizacją i prowadzeniem warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Klaudia Lalak
fizjoterapeuta


Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyła kurs metody PNF, Kinesiology Taping oraz Integracji Sensorycznej (SI) I stopnia. Specjalizuje się w rehabilitacji i stymulacji dzieci: z opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego, ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz z wadami postawy. Swoje doświadczenie zdobywa w Zakładzie Fizjoterapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, w którym pracuje od 2015 r. W swojej codziennej pracy kieruje się dokładną oceną i indywidualnym podejściem do pacjenta, co pozwala rzetelnie ocenić problem i skutecznie zaplanować terapię. Za najważniejsze w  pracy uważa nawiązywanie i pogłębianie opartej na zaufaniu relacji z dzieckiem.
Sandra Bauer
logopeda


Jest niezwykle energiczną, pozytywnie nastawioną do świata osobą o zdecydowanym temperamencie. Praca z innymi ludźmi, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą, sprawia jej ogromną radość i daje wiele satysfakcji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie na Oddziałach Neurologicznej Rehabilitacji i Rehabilitacji Dziecięcej oraz odbywając praktyki w szkole podstawowej i poradniach. W swoich terapiach prowadziła pacjentów zarówno z często spotykaną dyslalią jak tych z zaburzeniami o podłożu neurologicznym – między innymi osoby z oligofazją, dyzartrią, autyzmem, padaczką czy zespołami genetycznymi. Jest ambitnym i zaangażowanym w pracę terapeutą. Nieustannie dba o swój rozwój i zdobywa nową wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach logopedycznych oraz konferencjach naukowych. W 2017 rozpoczęła też studia specjalizacyjne z Neurologopedii na UMCS. Jako nowoczesny logopeda patrzy na pacjenta całościowo, rozumiejąc że z pozoru typowe trudności artykulacyjne mogą mieć złożone podłoże i być związane z wieloma sferami funkcjonowania człowieka. Pracuje nieszablonowo, zawsze poszukuje różnorodnych metod i do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie.
Poza logopedią od kilkunastu lat jej największą pasją jest wspinaczka skalna i sportowa. Prowadzi sekcje wspinaczkowe, jest sędzią zawodów Polskiego Związku Alpinizmu i prezesem Okręgowego Związku Wspinaczki sportowej. Ponadto ma artystyczną duszę i kocha przyrodę.
Katarzyna Słowik
psycholog


W pracy z dziećmi otwarta, życzliwa i bardzo ciepła. Jako diagnosta czujna i dociekliwa. Swoje doświadczenie w zakresie psychologii zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu, szkole. Posiada praktyczne umiejętności obserwacji, diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadziła konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz terapie rodzinne.Pani Kasia ma doświadczenie w pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeń ze spektrum autyzmu, wadami rozwojowymi. Prowadzi długoterminowe psychoterapie dzieci przeżywające nasilone napięcia emocjonalne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Zawodu Psychologa. Swoją pracę jako psychologa i terapeutki poddaje też bieżącym konsultacjom z innymi specjalistami. Aktualnie uczestniczy w II stopniu studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin

Jak pracuje?
- Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży
- Konsultacje trudności rodzinnych, terapia rodziny
- Konsultacje psychologiczne trudności emocjonalnych, wychowawczych, problemów szkolnych dzieci i młodzieży
- Badanie inteligencji oraz procesów poznawczych dzieci i młodzieży
- Prowadzenie grup wsparcia, warsztatów rozwoju osobistego i grup terapeutycznych dla osób dorosłych m.in. o tematyce podnoszenia własnej wartości, rozwijania potencjału, obniżania poziomu lęku
- Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży
- Psychoterapia oraz konsultacja psychologiczna w języku angielskim.
Ewelina Kazek
fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej


Otwarta i empatyczna fizjoterapeutka, terapeutka SI, pedagog. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach: fizjoterapia i edukacja zdrowotna. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno podczas praktyk zawodowych, pracy jako instruktor gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i szkole podstawowej oraz fizjoterapeuta w poradni psychologiczno- pedagogicznej i gabinecie fizjoterapeutycznym w Anglii. Absolwentka wielu kursów pediatrycznych:
- Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia
- Kurs Dynamic Neromuscular Stabilization wg prof. Kolara (pediatryczny) cz. I i II
- PNF Basic and Pediatric - Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu
- Kurs Kinesiology Taping
- Ocena Neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego
- Masaż Shantala
- Szkolenie z Zakresu Polskiego Języka Migowego.

Interesuje się głównie rozwojem sensomotorycznym małego pacjenta, a ponadto sportem i zdrowym stylem życia.
Według niej troską każdego dorosłego powinna być dbałość o rozwój psychofizyczny dziecka. Ruch jest motorem rozwoju, dlatego też profilaktyka i rehabilitacja ruchowa we wczesnym okresie dzieciecym zwiększa szansę maluchów na uniknięcie schorzeń w późniejszym okresie dorastania.
Małgorzata Stępień
fizjoterapeuta


Fizjoterapeutka, która swoją pasję do pracy z dziećmi odkryła już na studiach. Swoją wiedzę i praktykę zdobywała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i Łodzi. jest certyfikowanym terapeutą metody NDT-Bobath Basic. Ukończone przez nią szkolenia i kursy z zakresu fizjoterapii dziecięcej pozwalają na prowadzenie kompleksowej rehabilitacji. W swojej pracy wykorzystuje m.in. : NDT Bobath Basic, PNF, Integrację Sensoryczną (ukończyła I stopień), Kinesiology Taping oraz masaż tkanek głębokich. Dążenie wraz z dzieckiem i opiekunami do osiągnięcia wyznaczonego celu opiera się na wspólnej pracy, otwartości, konsekwencji, ale również na dobrej zabawie. Praca z najmłodszymi jest dla Małgosi źródłem satysfakcji, a zadowolenie i uśmiech na twarzy dziecka stanowią dla niej motywację do dalszej pracy.
Agnieszka Korycińska
psycholog


Praca z dziećmi i młodzieżą łączy jej dwie pasje - psychologię oraz rękodzieło artystyczne. Dzięki nim ma możliwość pomocy młodemu człowiekowi odkrywać siebie oraz swoje miejsce w świecie. Specjalizacja w zakresie psychologii edukacji i komunikacji oraz psychologii klinicznej i osobowości, stanowi dla niej punkt odniesienia do całościowego spojrzenia na człowieka i jego funkcjonowanie.
Ukończyła liczne kursy, miedzy innymi z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, Sensoplstyka®. Posiada również doświadczenie pracy z dziećmi z zakresu metod efektywnej nauki. Aktualnie rozpoczęła studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Jest osobą energiczną oraz kreatywną. Zdolności plastyczne pomagają jej dotrzeć do dzieci za pośrednictwem ciekawych, własnoręcznie robionych pomocy dydaktycznych oraz technik arteterapii. Praca z dziećmi nierozerwalnie łączy się ze współpracą z rodzicami. Będąc trenerem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców wspiera w procesie wychowawczym oraz służy radą tym, którym zależy na satysfakcjonujących relacjach z dziećmi.

na wyższy poziom!

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA
ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin
tel. +48 502 785 008
terapia dysleksji, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna
terapia logopedyczna, diagnoza, obozy terapeutyczne